Get Adobe Flash player

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

Inland Aquaculture Research and Development Division (IARDD)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (เจ้าพนักงานประมง) 03/12/2557 
ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอยปลายเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges ประจำปี 2558 19/11/2557 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14/11/2557 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด12/11/2557
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน 10/03/57
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานผู้ช่วยประมง 14/03/57
ขอส่งเอกสาร (เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) 26/02/57
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง06/03/57
เลื่อนกำหนดวันประเมินสมรรถนะรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานผู้ช่วยประมง 10/2/2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานผู้ช่วยประมง 17/1/57

ฐานข้อมูล กพจ.

เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บกรมประมง